Księgi rachunkowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości

 • sprawdzamy dokumenty pod względem formalnym i rachunkowym
 • dekretujemy i księgujemy dokumenty
 • prowadzimy ewidencję zakupu i sprzedaży VAT
 • rozliczamy oraz sporządzamy deklaracje VAT, VAT UE
 • ustalamy zaliczki na podatek CIT, PIT
 • prowadzimy i uzgadniamy rozrachunki z kontrahentami
 • przygotowujemy raporty o należnych podatkach do US oraz należnych składkach do ZUS
 • prowadzimy ewidencje środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzamy sprawozdania finansowe oraz roczne zeznania podatkowe PIT i CIT.
 • na zlecenie sporządzamy pisma oraz sprawozdania statystyczne GUS i PFRON

Księgi podatkowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości

 • prowadzimy podatkową księgę przychodów i rozchodów
 • prowadzimy ewidencję przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • prowadzimy ewidencję zakupu i sprzedaży VAT
 • rozliczamy oraz sporządzamy deklaracje VAT, VAT UE
 • obliczamy zaliczki na podatek dochodowy
 • prowadzimy rozliczenia z ZUS
 • przygotowujemy raporty o należnych podatkach do US oraz należnych składkach do ZUS
 • prowadzimy ewidencje wyposażenia oraz środków trwałych
 • sporządzamy roczne zeznania podatkowe PIT
 • na zlecenie doradzamy w zakresie wyboru formy i zasad opodatkowania

Kadry i płace

 • naliczamy wynagrodzenia z tytułu umów o pracę,
 • sporządzamy listy płac,
 • rozliczamy umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • rozliczamy składki z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, FP, FGŚP oraz FEP
 • sporządzamy deklaracje rozliczeniowe do ZUS
 • sporządzamy karty wynagrodzeń pracownika
 • sporządzamy roczne deklaracje PIT
 • prowadzimy akta osobowe pracownika
 • dodatkowo doradzamy w zakresie zasad składkowania i opodatkowania umów z pracownikami
 • na zlecenie przygotowujemy umowy z pracownikami i pozostałe dokumenty kadrowe
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38
 • rozliczeń dochodów uzyskiwanych z najmu oraz rozliczanych na zasadach ryczałtu

Obsługa Klienta

 • możliwość odbioru dokumentów z siedziby firmy klienta, możliwość reprezentowania przed US, ZUS
 • praca poprzez zdalne terminale na oprogramowaniach udostępnionych przez Klienta lub lokalnie w siedzibie biura.
 • obsługa programów finansowo-księgowych firmy:
raks
unnamed